ACM جلسه آشنایی با مسابقات

دانشکده مهندسی کامپیوتر در راستای تقویت حضور خود در مسابقات ملی و بین المللی اقدام به تشکیل تیم های مسابقه نموده است. جلسه آشنایی با مسابقات ACM روز یکشنبه 14 تیرماه برگزار گردید. سرکار خانم دکتر آجودانیان به عنوان سرپرست تیم مسابقات  از طرف مدیر پژوهشی دانشکده معرفی شده اند. دانشجویان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با خانم دکتر آجودانیان یا آدرس پست الکترونیک ایشان و یا با آقای دکتر سیف زاده مدیر گروه کارشناسی تماس حاصل فرمایند.