برنامه زمانبندی کارگاه های آموزشی مهرماه 1394

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند واحد پژوهشی دانشکده با همکاری انجمن علمی، چهار عنوان کارگاه زیر را برای دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در دانشکده برگزار می کند: چگونه اولین مقاله خود را بنویسیم(دکتر ندیمی)، پروپوزال نویسی(دکتر نادری)،برنامه نویسی پیشرفته جاوا(دکتر سیف زاده)، CloudSimشبیه ساز (دکترصافی) تاریخ برگزاری و اطلاعات بیشتر