اطلاعیه برنامه جلسات دفاع پروپوزال نیمه اول سال 94

جلسات دفاع پروپوزال کارشناسی ارشد به صورت ماهیانه یک جلسه در روزهای یکشنبه یا سه شنبه ها طبق برنامه اعلام شده برگزار خواهد گردید. جهت اطلاع از تاریخ جلسات و رشته تحصیلی خود به بخش اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه های دانشجویان ارشد مراجعه نمایید.